Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Wieś od nowa musi się nauczyć ze sobą współpracować

dodano ponad 2 tygodnie temu, 2017-11-18 w kategorii: Akcje

Kilkuset delegatów na Kongres Wsi Polskiej w Unii Europejskiej wyraziło wolę corocznego zwoływania Kongresu, który byłby poprzedzony 16 wojewódzkimi spotkaniami oraz przygotowywaniem „Raportu o stanie wsi polskiej”. Coroczny raport opisywałby sytuację na polskiej wsi w danym roku, a także zawierałby konkretne propozycje zmian. Kolejny Kongres Wsi Polskiej ma się zebrać jesienią 2018 r. 
 
- Ludziom na wsi powinno się żyć lepiej – ocenił Cezary Olejniczak, siła napędowa tegorocznego Kongresu, który odbył się w Sali Kolumnowej Sejmu. - W tym celu wieś od nowa musi się nauczyć ze sobą współpracować, czy to poprzez pracę w organizacjach pozarządowych, czy też poprzez użyczanie sobie maszyn rolniczych – podkreślił polityk SLD. - Polska wieś w każdym województwie jest inna, ale każdy region naszego kraju musi być traktowany tak samo – oświadczył. - Nie można dzielić prowincji na lepszą i gorszą – dodał.
 
- Produkcja rolna musi posiadać wsparcie rządu, tak działa cały świat i my nie możemy robić inaczej, ponieważ straci na tym nasza gospodarka – rozpoczął swoje wystąpienie podczas Kongresu prof. Bogusław Liberadzki.  - Musimy dążyć do jasnych zasad płatności za produkty rolne. Nie może być tak, że rolnicy są na końcu łańcucha tychże płatności – ocenił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. - Producenci rolni powinni zacząć tworzyć swoiste „kartele”, aby móc skutecznie się bronić przed naciskami pośredników, którzy wszelkimi metodami duszą ceny zakupu produktów rolnych – podkreślił polityk SLD.
 
- Rozpoczynamy drogę powrotu na polską wieś – zapowiedział podczas Kongresu Wsi Polskiej Włodzimierz Czarzasty. - Mamy się czym pochwalić, dopłaty do rolnictwa, środki z Unii Europejskiej wprowadzał na polską wieś SLD z ministrem rolnictwa Wojciechem Olejniczakiem na czele – przypomniał lider Sojuszu.
 
- Coroczny „Raport o stanie wsi polskiej” to dobry instrument do zmiany wsi, tak aby ludziom tam żyło się lepiej. Pamiętajmy, iż coraz mniej osób mieszkających na wsi żyje z rolnictwa - podkreślił. - Dziękuję Wam, że tak licznie się tu stawiliście i chcieliście rozmawiać o problemach wsi – dodał. 
 
Uchwała
Kongresu Wsi Polskiej w Unii Europejskiej
 
 
My, wszyscy zebrani na Kongresie Wsi Polskiej w Unii Europejskiej, w trosce o dobry, harmonijny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i Unii Europejskiej, wyrażamy wolę zwołania kolejnego Kongresu jesienią 2018 r., poprzedzonego szesnastoma kongresami wojewódzkimi, oraz przygotowania „Raportu o stanie wsi polskiej”, który zostanie przedstawiony podczas tego wydarzenia. Uważamy bowiem, że rzetelna, oparta na ustaleniach ekspertów i obejmująca wszystkich zainteresowanych sprawami wsi debata jest niezbędnym warunkiem właściwego kształtowania polityki rolnej. 
 
Warszawa, 18.11.2017 r.

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.